Szyszkowska naszą Prezydentką

Tylko Ona jest wierną nam od samego początku! Podpisujmy się pod Jej kandydaturą!


Maria Szyszkowska

Urodziła się w Warszawie, 7 października 1937 roku. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Habilitowała się na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładała na Uniwesytecie w Wiedniu.

Senator Rzeczypospolitej Polskiej, autorka kilkudziesięciu książek. Była sędzią Trybunału Stanu, jest członkinią Związku Literatów Polskich, a także wiceprzewodniczącą Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Została nominowana do pokojowej nagrody Nobla!

Maria Szyszkowska
domaga się:

Bezpieczeństwa państwa
Kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy
Poprawy warunkow życia, zwłaszcza emerytów, rencistów, kombatantów, niepełnosprawnych i bezradnych
Zasiłków dla wszystkich bezrobotnych
Wycofania polskich wojsk z Iraku
Szacunku i równych praw dla wszystkich mniejszości
Obrony własności państowej i spółdzielczej
Życzliwości dla zwierząt i objęcia ich rzeczywistą ochroną
Respektowania neutralności światopoglądowej państwa
Treści wieloświatopoglądowych w mediach
Troski o los twórców

http://www.szyszkowska.pl


Coming out
  Autorki   Fragmenty   Kalendarium   Partnerzy   Dla prasy   
© anka zet studio         e-mail: wydawnictwo@ankazet.com         hosting: Kobiety Kobietom

Kup książkę!