Rafał Bernatowicz

Informacja o fotografie – autorze pokazywanych zdjęć:


Urodzony w 1976 r., w 1996 r. ukończył Szkołę Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach. Abstrakcyjność świata, jego absurdalność, atrakcyjność i w ogóle wszystko na „a” stara się uchwycić w krótkich formach filmowych, licznych cyklach fotograficznych i obrazach olejnych inspirowanych malarstwem naiwnym. Animator performersów, podróżnik, kucharz. Obecnie student Akademii Filmowej i Telewizyjnej w Warszawie i prywaciarz – wyzyskiwacz.
Dla anka zet studio sfotografował Kobiety.
Oświetleniowcem w sesji był brat – współpracownik, Przemysław Zabłocki.


Coming out
  Autorki   Fragmenty   Kalendarium   Partnerzy   Dla prasy   
© anka zet studio         e-mail: wydawnictwo@ankazet.com         hosting: Kobiety Kobietom

Kup książkę!