Agata Engel-Bernatowicz

– psycholożka, terapeutka. Jeśli chcesz podzielić się swoją historią, której przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację, pisz: agata@comingout.pl


Agata Engel

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizacja: wspieranie rozwoju osobowości. Kontynuowała naukę na Podyplomowym Kursie Terapii Behawioralno-Poznawczej, prowadzonym przez terapeutów Oxford Cognitive Therapy Center (OCTC) przy Uniwersytecie w Oxfordzie, Wielka Brytania, który ukończyła, uzyskując z wyróżnieniem certyfikat terapeuty w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Jej specjalizacja to terapia indywidualna oraz prowadzenie grup nastawionych na wspieranie rozwoju osobistego. Ponadto prowadzi szkolenia i warsztaty edukacyjne, skierowane m.in. do nauczycieli. W swej pracy koncentruje się na wspieraniu rozwoju osobowości oraz wybranych kompetencji osobowościowych, jak np. inteligencji emocjonalnej i społecznej, autentyczności w kontaktach z innymi i samym sobą, rozwoju inteligencji intrapersonalnej - czyli zdolności do rozumienia własnych stanów wewnętrznych, wglądu we własne emocje, nazywania ich i porządkowania. Zachęca do zdobywania niezależności, pracy nad spontanicznością, samowiedzą, samoakceptacją. Zwraca uwagę na komunikację interpersonalną oraz efektywne przezwyciężanie przeszkód, które mogą zakłócać proces komunikowania się. Oferuje pomoc w zakresie nabywania i pogłębiania umiejętności radzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami życiowymi. Pracuje między innymi z osobami homoseksualnymi i biseksualnymi w zakresie samoakceptacji i internalizacji tego pojęcia, dyskusji ze stereotypami społecznymi, przygotowania do coming out.

Od 2000 r. zajmuje się wolontarystyczną pracą w Stowarzyszeniu Lambda Warszawa. Obecnie prowadzi tam spotkania dyskusyjne dla pracowników.

Poza obowiązkami zawodowymi jest aktywną członkinią Klubu Turystyki Kajakowej KTK REYTAN przy LO im. Reytana w Warszawie. W okresie wakacyjnym, jako Instruktor i Przodownik Turystyki Kajakowej, prowadzi spływy kajakowe dla młodzieży i dorosłych.

Pytana o inspirację do napisania książki "Coming out...", mówi: "Od kilku lat współpracuję z osobami homoseksualnymi. Dzięki ich zaufaniu mam okazję być świadkiem i towarzyszem procesu terapeutycznego, w którym kształtują się indywidualne odpowiedzi na pytania - jak akceptować swą osobowość, jak nauczyć się miłości, szacunku i sympatii do siebie, jak rozwijać relacje międzyludzkie oraz jak radzić sobie z trudnymi emocjami takimi jak lęk, wstyd, poczucie winy czy nieadekwatności. Co zrobić, by w ich miejsce pojawiły się zadowolenie, spokój, dystans, wiara w siebie, wysoka samoocena. Niezależnie od tego czy w praktyce coming out nastąpi czy nie, ważne by osoby homoseksualne były do niego przygotowane emocjonalnie i psychologicznie, tak, by ewentualna sytuacja rozmowy o ludzkiej seksualności nie stanowiła dla nich stresu czy psychicznego obciążenia. Mam nadzieję, że nasz poradnik okaże się dla Czytelników wsparciem i inspiracją do pracy nad wzmocnieniem wiary w siebie, komfortu życia emocjonalnego oraz do pogłębiania twórczych, głębokich związków z innymi ludźmi opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Być może nasze rozważania przydadzą się osobom poszukującym rozwiązań własnych dylematów? Cieszę się, że mam możliwość podzielenia się z Państwem częścią wiedzy i przemyśleń, jakie zyskałam dzięki pracy z osobami, które swój proces akceptacji, często połączony z coming out, przeszły zwycięsko."


Coming out
  Autorki   Fragmenty   Kalendarium   Partnerzy   Dla prasy   
© anka zet studio         e-mail: wydawnictwo@ankazet.com         hosting: Kobiety Kobietom

Kup książkę!